Çevre ve Sürdürebilirlik

Bilgeler, çevre ve sürdürebilirlik dersi kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü akademisyeni Şükran Evirgen 14 haftalık ders sürecinde sürdürebilirliğe dair teorik eğitimlerin yanı sıra doğada şifa yürüyüşleri ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek farkındalığı artırmaya yönelik derslerini işlemektedir.