Sık Sorulan Sorular

En az lise mezunu 60 yaş üstü tüm bireyler başvuruda bulunabilirler.

Dersler Bilgelik Programı Ofisi tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim elemanlarınca belirlenen bir müfredata göre ilerlemektedir. Tek müfredat sistemi olup; Bilgelik Programı’nda bölüm seçme süreci bulunmamaktadır.

Derslere devam zorunluluğu bulunmakla birlikte, zorunluluk oranı %80 olarak belirlenmiştir. Programa kayıt yapanlar tüm derslerden sorumludurlar. Daha fazla detay için Bilgelik Programı Uygulama Esasları incelenebilir.

Programın yürütülmesine dair ücret bilgilerine menüde yer alan Başvuru sayfasından ulaşılabilmektedir.

Program, maksimum 40 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu sayı, tamamı dolacak şekilde katılımcı alındığı anlamına gelmemektedir.

Program, her bir yılı Güz ve Bahar yarıyılları olarak ayrılmak suretiyle; toplam 4 yarıyıl-2 yıldır.

Tüm derslerini tamamlayan katılımcılar, ilgili yarıyılın sonunda o yarıyıla ait katılım belgesi almaktadırlar.

Dersler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim elemanlarınca verilmektedir. Bununla birlikte, üniversite personeli dışında alan uzmanı kişilerin de seminer süreçlerinde katılım göstermesi söz konusu olabilmektedir.

Sağlık, bilgisayar teknolojileri, ekonomi, veri güvenliği, hukuk, gastronomi, spor, el becerisi, sanat, tarih ve psikoloji gibi disiplinlerden seçilmiş dersler verilmektedir.

Dersler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim elemanlarınca verilmektedir. Bununla birlikte, üniversite personeli dışında alan uzmanı kişilerin de seminer süreçlerinde katılım göstermesi söz konusu olabilmektedir.

Program kaydı olan kişiler, iletişim bilgileri üzerinden dönemlik ders programları hakkında güncel anlamda bilgilendirilirler. Programdaki dersler haftanın iki günü (Salı-Çarşamba), günde üç saat olacak şekilde planlanmaktadır. Dersler İAÜ Florya Kampüsü’nde yer alan dersliklerde işlenebileceği gibi, Bilgelik Programı Ofisi kararınca uzaktan eğitim ile de sürdürülebilmektedir.