Hakkımızda

İstanbul Aydın Üniversitesi

Bilgelik Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyadaki üçüncü yaş üniversitelerinin Türkiye’ye özgü biçimde yapılandırılan modellerinden biri olan Bilgelik Programı ile, sosyal sorumluluk kapsamında ileri yetişkin eğitimi vermektedir. Proje, Türkiye’de yaşanan demografik dönüşüm ve yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının artmasıyla birlikte, sağlıklı ve başarılı yaşlanmanın önemine dikkat çekmek için yapılandırılmıştır. Bu amaçla, Bilgelik Programı’nda, öğrencilere, bilişim, sağlık, spor, sanat, iletişim gibi alanlarda dersler verilmekte; yeteneklerini ortaya koymaları için atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bilgelik Programı’nın hedefi, Türkiye’de, yaşlanmayı yaş kavramından kurtarmak ve yaşam boyu öğrenme felsefesiyle sürekli tazelenen kuşakları hazırlamaktır.
 

İstanbul Aydın Üniversitesinin 2018-2022 Stratejik Planı içinde stratejik amaçlar arasında yer verilen öğrenci merkezlilik, Bilgelik Programı’nın temel dayanak noktalarındandır. Bu bağlamda, topluma yönelik verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi doğrultusunda bir adım niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte hem İstanbul Aydın Üniversitesinin hem de kurucu vakıf Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı’nın mensubu olan ve desteklediği öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik ederek toplumsal sorunlar karşısında duyarlı mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yolda, üniversite öğrencileri ile yetişkin eğitimi alarak kendilerine farklı pencereler açmayı hedefleyen bireylerin bir araya getirilmesi ve mentor-mentee bağlamı kurularak çift yönlü bir uygulama oluşturulması amaçlanmaktadır.

Türkiye’de yetişkin eğitimlerine yönelik resmi karar alıcılardan gelen ilk ifade, 2014-2018 yıllarına ait Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan raporda geçmektedir. “Yaşlı Eğitimi” kavramıyla gündeme gelen çalışmaların ulusal olduğu gibi aynı zamanda uluslararası çapta da yoğun bir hızla yol alacağı anlaşılmaktadır. Bu yolda İstanbul Aydın Üniversitesi de, sahip olduğu kaynakları doğrultusunda oluşturduğu Bilgelik Programı ile toplumsal farkındalığı güçlendirme yönünde katkı sağlamaya devam etmeyi planlamaktadır.