Finansal Okuryazarlık

Ekonominin günlük yaşamdaki yerinin, akademik dilden alınarak günlük kullanım ile eş doğrultuda anlatıldığı ders, arz-talep, fiyat, maliyet, ücret gibi ekonomik kavramların detaylı biçimde neler olduğunun anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda küresel örneklerden yola çıkılarak; günlük alışveriş sürecindeki yaşananların ne gibi dinamiklerden meydana geldiği aktarılmaya çalışılmaktadır. Değişen küresel ekonomi sisteminde, bireylerin güncel anlamdaki mali bilgilerinin revize edilmesinin sağlanmasına yönelik temel ekonomi bilgileri işlenmektedir. Bu noktada temel bilgilerin inşa edilmesinin ardından, mukayese ve değer biçme gibi temel süreçler üzerinde çeşitli basit analizler gerçekleştirilecektir.