Hukuk

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri her hafta aile, miras, eşya, borçlar, icra, iş, bilişim ve anayasa hukuku konularında bilgelik programı öğrencilerinin genel farkındalıklarının artırılması ve var olan bilgilerinin hatırlatılması çerçevesinde dersleri işlemektedir.