İlk Yardım

Derste, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanma, donma, sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulma, bilinç bozuklukları ve benzeri akut durumlardaki sorunlarda yapılması gereken temel süreçlerin uygulamalı olarak anlatılması sağlanmaktadır.