İngilizce

Yeni bir dil öğrenmenin temel prensiplerinin anlatılarak sonraki dönemler için altyapı hazırlığı yapılmasıyla başlayan ders; alfabe ve basit günlük tanımlamaların başlangıcını içeren eğitim sürecini kapsamaktadır. A1 düzeyine giriş olarak da tanımlanabilecek olan ders kapsamında, günlük selamlaşma, basit sohbet, temel kelimeler (renk, sayı, işaret, isim, soru, yaş) ve sorular öğretilmektedir. Kişilerin temel anlamda kendini tanıtabilmesini ve etrafındaki yönlendirmeleri anlayabilmesini sağlayacak bilgilerin inşa edilmesine başlanması hedeflenmektedir.